ความแปรปรวนของยีนจำนวนมาก

ผลกระทบที่หลากหลายที่ทรัพยากรนี้มีอยู่แล้วในการวิจัยทางการแพทย์และการปฏิบัติทางคลินิกเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคุณค่าอันเหลือเชื่อของการแบ่งปันและการรวบรวมข้อมูลจีโนมการวิจัยเกี่ยวกับความโน้มเอียงของโรคมะเร็งโรคหัวใจและหลอดเลือดความผิดปกติทางพันธุกรรมที่หายากและอื่น ๆ อีกมากมายตั้งแต่เราจัดทำข้อมูลการค้นพบที่อิ่มตัวหรือแก้ไขการตีความที่แตกต่าง

ขั้นตอนต่อไปสำหรับกลุ่มบริษัทจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มขนาดและความหลากหลายของประชากรของทรัพยากรเหล่านี้และเชื่อมโยงชุดข้อมูลพันธุกรรมขนาดใหญ่ที่ได้จากข้อมูลทางคลินิกความแปรปรวนของยีนจำนวนมากและจากการศึกษาทั้งสองนี้เราได้แสดงให้เห็นว่าคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากตัวแปรเหล่านี้เพื่อให้ความกระจ่างและประเมินเป้าหมายยาที่เป็นไปได้

Related posts